Şirket ve Kurum İçi İletişim...

Halkla ilişkiler kavramı kurum ya da firmaların sadece tüketici ya da hizmet verdikleri sosyal alanla kurdukları bir bağdan ibaret değildir. Şirket ve kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri yapılacak çalışmalar verimin artmasına, kalıcılık kazanmasına ve beslenmesine olanak sağlamaktadır. Doğru bir iletişim çalışanların, çalıştıkları kurumun değerlerini ve kültürünü benimsemesini kolaylaştırır ve işyerine bağlılığını artırır.

Markanın tüketiciye çalışanlar aracılığıyla sunulduğu modellerde ise kurumun öncelikle bünyesindeki çalışanlarla güçlü bir iletişim kurması, onların güvenini ve sevgisini kazanması gerekir. Sağlıklı bir kurum içi iletişim ile çalışanların kuruma inanması, kendilerini kurumun bir parçası olarak hissetmeleri mümkün olabilir. Aksi takdirde, kendisini bir bütünün parçası olarak hissetmeyen elemanların yaratıcılığı ve bağlılığı törpülenerek verimliliği azalacaktır.

Kurum kültürü inşa eden firma ve kurumlarda sevgi, saygı ilişkileri ile yaptığı işten zevk alan, bulunduğu ortama daha çok katkı sağlamak için çabalayan çalışanlar bu duygu ve düşüncelerin doğrultusunda işyerindeki verimliliği ve dışarıdaki marka gücünü sağlarlar.

İş hedeflerine ulaşmada kurum içi iletişimin öneminin bilincinde olan firma ve kuruluşlar başarıya bir adım daha yakınlar demektir. Kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi çalışanların sadakatini ve motivasyonu sağlayacaktır. Bu ve benzeri kurum içi iletişim faaliyetlerinin planlı ve sürekli olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Böylece Sinerji PR uzmanlığı ile kurum ve kuruluşun yapısal özelliklerine, amaçlarına uygun hazırlanacak çeşitli programlarla, düzenlenecek faaliyetlerin ışığında sunduğumuz hizmetlerin arasında yer almaktadır.

 

 

Halkla ilişkiler kavramı kurum ya da firmaların sadece tüketici ya da hizmet verdikleri sosyal alanla kurdukları bir bağdan ibaret değildir. Şirket ve kurum içi halkla ilişkiler faaliyetleri yapılacak çalışmalar verimin artmasına, kalıcılık kazanmasına ve beslenmesine olanak sağlamaktadır. ..